Publicerad: 31.3.2011

De preliminära uppgifterna om det offentliga underskottet och skulden för år 2010 oförändrade vid revideringen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den finländska offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten 48,4 procent år 2010. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten var 2,5 procent. Uppgifterna om underskottet och skulden för år 2010 förändrades inte jämfört med de preliminära förhandsuppgifterna som publicerades 1.3.2011. Enligt förhandsuppgifterna understeg den offentliga sektorns underskott och skuld referensvärdena för EU:s stabilitets- och tillväxtavtal.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

År 2010 visade den offentliga sektorns finansiella ställning ett underskott på 4,4 miljarder euro. Den statliga sektorns underskott ökade med 1,4 miljarder euro till 9,2 miljarder euro. Särskilt de utbetalda transfereringarna ökade, och statens skatteutfall vände uppåt och visade en måttlig ökning under år 2010. Kommunsektorns underskott minskade med 0,6 miljarder euro till 0,5 miljarder euro. Bakom minskningen låg en ökning av skatteinkomsterna och de erhållna transfereringarna. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 5,2 miljarder euro. På väg upp var både betalda pensioner och erhållna pensionsavgifter liksom också kapitalinkomsterna.

Den offentliga sektorns skuld ökade under år 2010 med 12,2 miljarder euro till 87,2 miljarder euro. Den icke-konsoliderade bruttoskulden ökade med 11,9 miljarder från året innan. Statsskulden ökade med 11,3 miljarder och kommunernas skuld med 0,6 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder minskade med 0,3 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas både av förändringar av den icke-konsoliderade bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder

Begreppet ”den offentliga sektorns underskott”, som används i statistiken, är i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) i Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Detta s.k. EDP-underskott motsvarar det finansiella sparandet enligt de offentliga sektorräkenskaperna i nationalräkenskaperna (ENS95), med undantag av ränteströmmar som grundar sig på swap- och ränteterminskontrakt. Dessa bokförs i EDP-underskottsrapporten som en del av räntorna, men i nationalräkenskaperna som förändringar av finansiella derivat på skuldsidan. År 2010 var inverkan av skillnaden i metoder 0,3 procent av BNP. Det finansiella sparandet enligt sektorräkenskaperna ENS95 var enligt de preliminära uppgifterna -2,8 procent av BNP.

Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av september 2011.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Lehmuskoski (09) 1734 2708, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2010/jali_2010_2011-03-31_tie_001_sv.html