Publicerad: 30.3.2012

De preliminära uppgifterna om det offentliga underskottet år 2011 förändrades bara något vid revidering

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reviderades uppgifterna om statens underskott något, och sålunda också uppgifterna om den offentliga sektorns underskott, jämfört med de uppgifter som publicerades i början av mars. Bakgrunden till revideringen är att mer uppdaterade uppgifter erhållits om skatteinkomster som influtit år 2011 och därigenom ökade underskottet med 113 miljoner euro. Även efter revideringen ökade särskilt statens beskattningsutfall betydligt under år 2011. Uppgifterna om den offentliga sektorns skuld förändrades inte i detta sammanhang.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den konsoliderade EDP-skulden för den offentliga sektorn i Finland ökade under år 2011 med 6 miljarder euro till 93 miljarder euro. I förhållande till bruttonationalprodukten var skulden nästan oförändrad, ökningen var bara 0,2 procentenheter från året innan. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten minskade till 0,5 procent, medan underskottet året innan var 2,5 procent. Enligt förhandsuppgifterna understeg den offentliga sektorns underskott och skuld referensvärdena för EU:s stabilitets- och tillväxtavtal.

År 2011 visade den offentliga sektorns finansiella ställning ett underskott på 1,1 miljarder euro. Den statliga sektorns underskott minskade med 4,0 miljarder euro till 5,5 miljarder euro. Kommunsektorns underskott ökade med 0,5 miljarder euro till 0,8 miljarder euro. Bakom ökningen låg en avtagande ökning av skatteinkomster och erhållna transfereringar samt en större ökning av konsumtionsutgifter än året innan. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 5,3 miljarder euro, vilket var på samma nivå som året innan.

År 2011 ökade den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 7,5 miljarder euro från året innan. Statsskulden ökade med 6,7 miljarder och kommunernas skuld med 0,8 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder ökade med 1,4 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas både av förändringar av den icke-konsoliderade bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder.

Begreppet ”den offentliga sektorns underskott”, som används i statistiken, är i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) i Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Detta s.k. EDP-underskott motsvarar det finansiella sparandet enligt de offentliga sektorräkenskaperna i nationalräkenskaperna (ENS95), med undantag av ränteströmmar som grundar sig på swap- och ränteterminskontrakt. Dessa bokförs i EDP-underskottsrapporten som en del av räntorna, men i nationalräkenskaperna som förändringar av finansiella derivat på skuldsidan. År 2011 var inverkan av skillnaden i metoder 0,3 procent av BNP. Det finansiella sparandet enligt sektorräkenskaperna ENS95 var enligt de preliminära uppgifterna -0,9 procent av BNP.

Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till Eurostat i mars. Eurostat kontrollerar under de närmaste veckorna de uppgifter om underskott och skuld som medlemsländerna rapporterat. Under denna process kan det ske ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen rapporterat. Om så skulle ske, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 23 april, dvs. samma dag som Eurostat offentliggör uppgifterna.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2011/jali_2011_2012-03-30_tie_001_sv.html