Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2016, miljoonaa euroa

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 51 705 14 117 33 979 3 609
G01 Yleinen julkishallinto 6 589 2 780 3 762 47
G02 Puolustus 2 783 2 783
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 211 1 752 459
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 4 304 3 006 1 298
G05 Ympäristönsuojelu 307 221 86
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 175 66 109
G07 Terveydenhuolto 12 646 140 10 324 2 182
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 1 854 528 1 326
G09 Koulutus 9 485 1 802 7 631 52
G10 Sosiaaliturva 11 351 1 039 8 984 1 328

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2016, Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2016, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2016/jmete_2016_2018-01-31_tau_002_fi.html