Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2016, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
Välituotekäyttö 23 694 6 733 15 811 1 150
Palkansaajakorvaukset 28 722 6 558 21 578 586
Maksetut tukipalkkiot 2 711 2 275 436
Omaisuusmenot 2 356 2 216 139 30
Sosiaalietuudet 48 414 4 678 4 848 38 888
Maksetut tulonsiirrot 5 689 32 139 1 380 3 303
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 8 297 3 719 4 544 34
Maksetut pääomansiirrot 814 938 12 10
Muut menot 108 70 11 27
Kokonaismenot 120 805 59 326 48 759 44 028
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2016, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2016, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2016/jmete_2016_2018-01-31_tau_003_fi.html