Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 29.6.2005

Tukkukaupan liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia vuonna 2004

Tukkukaupan liikevaihto oli vuonna 2004 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,9 miljardia euroa suurempi kuin edellisvuonna. Liikevaihtoa kertyi 50,2 miljardia euroa, mikä oli yli puolet kaupan liikevaihdosta. Autokauppa kasvoi edellisvuoden tapaan voimakkaasti. Liikevaihto oli 17,7 miljardia euroa kasvuprosentin ollessa 11,9. Koko kaupan yhteenlaskettu liikevaihto kohosi 97,0 miljardiin euroon, kasvua edellisestä vuodesta oli 6,9 prosenttia.

Kaupan liikevaihdon voimakkaasta kasvusta huolimatta kannattavuus heikkeni hieman edelliseen vuoteen nähden. Toimintakulut veivät 95,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, jolloin käyttökatetta jäi 4,4 miljardia euroa, mikä oli 4,4 prosenttia tuotoista. Tilikauden tulosta kaupan yrityksille kertyi 2,8 miljardia euroa. Autokaupan kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät edellisvuodesta prosenttiyksikön verran. Käyttökatetta autokaupalle jäi 638 miljoonaa euroa, mikä oli 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2003.

Tukkukaupan kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat lähes 2 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja olivat 27,5 prosenttia, kun ne koko kaupassa olivat 25,3 prosenttia. Auto- ja vähittäiskaupassa kokonaisvelat olivat edellisvuoden tapaan 18,6 ja 24,2 prosenttia liikevaihdosta

Kaupan liikevaihto toimialoittain 1999-2004

kuva

Julkistukseen liittyvä tiedote

Lähde: Yritystoiminnan tulos 2004, ennakkotietoja. Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 29.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2004/katipa_2004_2005-06-29_tie_001.html