Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 30.12.2009

Omsättningen inom handeln ökade med 6,2 procent år 2008

Enligt Statistikcentralen uppgick omsättningen inom handeln till 125,6 miljarder euro år 2008. Omsättningen ökade med 7,3 miljarder euro från året innan, dvs. med 6,2 procent. Inom handeln verkade 47 200 företag och de sysselsatte 253 900 anställda. Inom näringsgrenen hörde 99 procent av företagen och 55 procent av de anställda till sme-sektorn. De stod för 38 procent av handelns omsättning.

Omsättningen inom handeln 2006–2008

Omsättningen inom handeln 2006–2008

Handelns lönsamhet försvagades med undantag av försäljningsbidraget både i euro och i procent jämfört med föregående år. Försäljningsbidraget, som ökade med 1,6 miljarder, steg till 26,6 miljarder euro. Driftsbidraget var 4,5 miljarder euro, dvs. 3,6 procent av rörelseintäkterna. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 2,2 miljarder euro. Också sme-företagens alla nyckeltal för lönsamheten försvagades, försäljningsbidraget minskade med 0,5 och de övriga med något under en procentenhet från året innan. Inom sme-sektorn var driftsbidraget 4,6 och räkenskapsperiodens resultat 3,5 procent av rörelseintäkterna.

Soliditeten försvagades med 2,3 procentenheter inom handeln och var 39,7 procent av balansräkningen. De totala skulderna i förhållande till omsättningen ökade något och var 27,2 procent.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter. Inom bokslutsstatistiken har man gått över till att använda TOL 2008-klassificeringen .


Källa: Handels bokslutsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2008/katipa_2008_2009-12-30_tie_001_sv.html