Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 30.12.2009

Kaupan liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia vuonna 2008

Kaupan yritykset keräsivät liikevaihtoa Tilastokeskuksen mukaan 125,6 miljardia euroa vuonna 2008. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7,3 miljardia euroa eli 6,2 prosenttia. Kaupassa toimi 47 200 yritystä ja ne työllistivät 253 900 henkilöä. Kaupan toimialalla 99 prosenttia yrityksistä ja 55 prosenttia henkilöstöstä kuului pk-sektoriin. Ne keräsivät 38 prosenttia kaupan liikevaihdosta.

Kaupan liikevaihto 2006–2008

Kaupan liikevaihto 2006–2008

Kaupan kannattavuus heikkeni myyntikatetta lukuun ottamatta sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti edellisestä vuodesta. Myyntikate, joka koheni 1,6 miljardia, nousi 26,6 miljardiin euroon. Käyttökate oli 4,5 miljardia euroa eli 3,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulosta kauppa sai 2,2 miljardia euroa. Myös pk-yritysten kaikki lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät, myyntikate pieneni 0,5 ja muut vajaalla prosenttiyksiköllä vuotta aiemmasta. Pk-sektorille jäi käyttökatetta 4,6 ja tilikauden tulosta 3,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Omavaraisuusaste heikkeni 2,3 prosenttiyksikköä kaupassa ja oli 39,7 prosenttia taseesta. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat hieman ja olivat 27,2 prosenttia.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä ja virallisilla tilinpäätöstiedoilla. Tilinpäätöstilastossa on siirrytty käyttämään Tol 2008 -luokitusta .


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (15 sivua 336,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2008/katipa_2008_2009-12-30_tie_001_fi.html