Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2019, november

Konsumenternas förtroende 2017, mars

2017
mars
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer