Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2009-2012

Asiaryhmä  2012  2011  2010  2009
Y H T E E N S Ä   3 930    4 224    4 201    3 965
1 VALTIO-OIKEUS JA YLEISHALLINTO 359 489 340 324
11 Valtio-oikeus 35 71 40 29
12 Yleishallinto-oikeus 134 180 168 178
13 Opetus- ja sivistystoimi 26 39 28 25
14 Valtion virkamiehet 71 108 35 44
15 Työvoima-asiat 17 24 15 27
16 Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 76 67 54 21
2 ITSEHALLINTO 261 181 260 236
21 Ahvenanmaa 4 1 9 2
22 Kunnallisasiat 246 157 238 215
23 Kirkollisasiat 10 13 11 19
24 Saamelaisasiat 1 10 2 -
3 ULKOMAALAISASIAT 928 808 530 302
31 Ulkomaalaisasiat 928 808 530 302
   - joista oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella 197 183 87 65
   - joista muut oleskeluluvat 138 73 73 45
   - joista karkottaminen 30 13 37 26
   - joista ulkomaalaisten käännyttäminen 25 19 21 24
   - joista turvapaikka-asiat 380 362 136 70
   - joista turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely 142 152 169 69
   - joista muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat 8 3 7 3
4 RAKENTAMINEN 434 512 387 581
41 Maankäyttö- ja rakennusasiat 395 490 360 540
42 Tieasiat 25 10 16 25
43 Kiinteistöasiat 14 12 11 16
5 YMPÄRISTÖ 288 310 300 358
51 Ympäristönsuojelu 137 149 145 179
52 Vesitalous 78 71 48 92
53 Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat 14 16 12 10
54 Luonnonsuojelu 55 67 94 75
55 Ulkoilu ja leirintä 2 - - -
56 Asuntotuotanto ja asuntoasiat 2 7 1 2
6 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 702 906 709 759
61 Sosiaaliasiat 583 724 542 594
   - joista toimeentulotuen myöntäminen 132 145 164 162
   - joista vammaispalvelu 91 101 75 70
   - joista huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 191 289 148 91
62 Terveydenhuolto ja sairaanhoito 112 167 143 148
   - joista hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa 104 149 125 118
63 Lääkeasiat ja apteekkilaitos 7 15 24 17
7 TALOUDELLINEN TOIMINTA MUKAAN LUKIEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄASIAT 308 285 385 357
71 Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 50 27 46 52
72 Elinkeinoasiat 92 98 169 106
73 Maa- ja metsätalous 37 46 42 65
74 EU:n rakennerahastojen tukitoimet 3 10 8 27
75 Liikenne ja viestintä 126 104 120 107
8 VEROT 638 720 1 274 1 024
81 Tulo- ja varallisuusvero 393 363 544 497
   - joista henkilökohtaisen tulon verotus 191 162 301 255
   - joista elinkeinotulon verotus 140 103 139 123
82 Arvonlisävero 64 75 85 80
83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 143 116 269 11
   - joista autoverovalitukset 140 100 259 6
84 Valmisteverot ja tulliasiat 17 26 21 33
85 Muut verot ja verotusmenettely 21 140 355 403
9 MUUT ASIAT 12 13 16 24
91 Eläkeasiat 10 7 9 16
99 Muut asiat 2 6 7 8

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1271. 2012, Liitetaulukko 1. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2009-2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khaloikr/2012/khaloikr_2012_2013-09-23_tau_001_fi.html