Taulukko 4: Dityppioksidipäästöt 1990-2005 päästöluokittain (1000 t)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. Energiaperäiset päästöt 3,2 3,2 3,2 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,4 4,7 4,7 4,4
A Polttoaineiden energiakäyttö 3,2 3,2 3,2 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,4 4,7 4,7 4,4
1. Energian tuotanto 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 0,8
2. Teollisuus ja rakentaminen 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
3. Liikenne 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0
4. Muut sektorit 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
5. Muu polttoaineiden käyttö 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9
B. Polttoaineiden haihtuma- ja karkauspäästöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Teollisuuden prosessipäästöt 5,3 4,6 4,2 4,4 4,6 4,7 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,1 4,3 4,6 4,7 5,1
3. Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
4. Maatalous 16,0 14,9 13,5 13,6 13,5 14,1 13,8 13,6 13,3 12,9 13,1 12,8 12,6 12,4 12,1 12,0
A. Lannankäsittely 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
D. Maatalousmaa 13,9 12,9 11,7 11,8 11,7 12,3 11,9 11,7 11,4 11,1 11,3 11,1 10,9 10,8 10,5 10,4
5. Maankäytön muutokset ja metsätalous 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Jätteiden käsittely 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
                                 
Yhteensä* 25,5 23,6 21,7 22,1 22,5 23,1 23,0 22,9 22,4 22,0 22,2 21,9 22,1 22,4 22,2 22,2
YHTEENSÄ** 25,3 23,5 21,7 22,1 22,4 23,1 23,0 22,8 22,3 22,0 22,1 21,8 22,0 22,3 22,2 22,2

Huom. Pyöristyksistä johtuen taulukossa esiintyvät summat eivät aina täsmää.

 

* Maankäytön muutokset ja metsätalouden nielut mukana

** Ilman maankäytön muutoksia ja metsätalouden nieluja


Päivitetty 15.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2005, Taulukko 4: Dityppioksidipäästöt 1990-2005 päästöluokittain (1000 t) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-01-16_tau_004.html