Suomen virallinen tilasto

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2015 raportoitu EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle
6.4.2017
Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 vastasivat 55,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2- ekv.). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle 15. huhtikuuta lähetettävään raporttiin vuoden 2015 tarkistetuista päästöistä. Kokonaispäästöt ja - poistumat pysyivät lähes ennallaan joulukuussa 2016 julkistettuun ennakkotietoon verrattuna.

Seuraava julkistus:
24.5.2017

Kuvaus: Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.4.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/index.html

Jaa