Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)

Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2007, Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2009-04-24_kuv_003_sv.html