Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Rekordlåga utsläpp av växthusgaser
28.5.2020
Enligt Statistikcentralens snabbestimat är de totala växthusgasutsläppen 52,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2019. Utsläppen har minskat med 26 procent från jämförelseåret 1990 och med 38 procent från år 2003, då utsläppen var som högst under tidsserien 1990 - 2019. Jämfört med året innan minskade utsläppen med 6 procent. Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och torv. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 2 procent, men översteg EU:s utsläppskvot med 0,2 miljoner ton CO2-ekv. I snabbestimatet har det senaste årets utsläpps- och upptagsuppgifter producerats på en grövre nivå än uppgifterna för de föregående åren.

Nästa offentliggörande:
21.12.2020

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html