Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)

Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Internationelt granskade data 2008, Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/01/khki_2008_01_2010-11-19_kuv_003_sv.html