Figur 2. Växthusgasutsläpp i Finland åren 1990 - 2008 (miljoner t CO2-ekv.)

Figur 2. Växthusgasutsläpp i Finland åren 1990 - 2008 (miljoner t CO2-ekv.)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2008, Figur 2. Växthusgasutsläpp i Finland åren 1990 - 2008 (miljoner t CO2-ekv.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/khki_2008_2010-04-23_kuv_002_sv.html