Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa 1990–2009

  Energiasektori Teollisuuden prosessiperäiset päästöt Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Päästöt ilman LULUCF-luokkaa Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) 1)
  miljoonaa tonnia CO2– ekv.
1990 54,52 5,07 0,18 6,66 3,97 70,40 -15,08
1991 53,08 4,68 0,17 6,27 4,01 68,20 -29,12
1992 52,36 4,38 0,16 5,86 4,03 66,78 -23,16
1993 54,31 4,46 0,15 5,94 4,02 68,89 -20,93
1994 59,55 4,60 0,15 5,97 3,97 74,23 -13,53
1995 56,07 4,64 0,14 6,05 3,91 70,81 -13,38
1996 61,75 4,87 0,14 5,96 3,82 76,53 -22,83
1997 60,17 5,18 0,14 5,97 3,72 75,17 -18,98
1998 57,00 5,17 0,14 5,85 3,55 71,70 -17,11
1999 56,38 5,33 0,14 5,76 3,48 71,08 -19,97
2000 54,40 5,52 0,12 5,85 3,27 69,16 -21,14
2001 59,68 5,66 0,12 5,77 3,14 74,38 -24,58
2002 62,25 5,41 0,11 5,83 2,92 76,52 -24,79
2003 69,69 5,90 0,10 5,83 2,75 84,27 -25,16
2004 65,57 6,21 0,11 5,77 2,61 80,26 -25,06
2005 53,95 6,23 0,11 5,78 2,40 68,47 -27,71
2006 65,18 6,18 0,10 5,78 2,46 79,70 -31,24
2007 63,16 6,71 0,10 5,79 2,37 78,14 -23,42
2008 55,16 7,07 0,09 5,93 2,28 70,51 -27,07
2009 53,23 5,24 0,07 5,71 2,19 66,44 -40,73
1) Negatiiviset luvut tarkoittavat poistumaa, positiiviset päästöä

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2009, Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa 1990–2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2010-12-10_tau_001_fi.html

Jaa