Liitetaulukko 4. Dityppioksidipäästöt Suomessa 1990, 1995–2009

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  tuhatta tonnia
Energiateollisuus 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1 1,1 1,0 0,9
Teollisuus ja rakentaminen (polttoperäiset päästöt) 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Kotimaan liikenne 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Muu polttoainekäyttö 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
Polttoaineiden haihtumapäästöt 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teollisuuden prosessiperäiset päästöt 5,3 4,7 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,5 4,8 5,2 4,6 4,8 5,1 2,6
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Lannankäsittely 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3
Viljelysmaat 12,9 11,7 11,4 11,3 11,1 10,9 11,2 11,1 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 11,3 11,7 11,1
Niittojäännösten poltto pellolla 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jätteiden käsittely 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Päästöt ilman LULUCF-luokkaa 23,8 21,8 21,6 21,5 20,9 20,6 20,8 20,6 20,9 21,3 21,4 21,5 21,2 21,3 21,9 18,4
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
1) Merkintä 0,0 tarkoittaa, että suureen lukuarvo on pienempi kuin 0,05

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2009, Liitetaulukko 4. Dityppioksidipäästöt Suomessa 1990, 1995–2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2010-12-10_tau_004_fi.html

Jaa