Figurbilaga 1. Växthusgasutsläpp i Finland efter sektor år 2010

Figurbilaga 1. Växthusgasutsläpp i Finland efter sektor år 2010

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2010, Figurbilaga 1. Växthusgasutsläpp i Finland efter sektor år 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_kuv_001_sv.html