Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland efter gas år 2011

Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland efter gas år 2011

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937, Timo Kareinen 09 1734 3563, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2011, Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland efter gas år 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2011/khki_2011_2013-04-15_kuv_003_sv.html