Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Omsättning inom handeln 2011, mars

2011
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer