Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2010 07-09/2010 10-12/2010 01-03/2010 01-03/2011 03/2011
Handeln totalt (G) 9,0 10,4 12,7 12,2 12,2 11,3
Bilhandel (45) 25,7 24,3 28,0 33,2 33,2 36,0
Partihandel (46) 8,8 11,2 14,2 11,7 11,7 10,4
Detaljhandel (47) 3,5 4,4 5,3 4,9 4,9 3,9
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2,6 4,8 6,2 5,6 5,6 4,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2011, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/03/klv_2011_03_2011-05-13_tau_001_sv.html