Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, juni

Publicerad: 16.5.2011

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade med nästan 8 procent under januari–mars 2011

Under januari–mars anhängiggjordes 870 konkurser, vilket är 7,9 procent fler än året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 3 603, vilket åter är 15,0 procent färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–mars 1986–2011

Anhängiggjorda konkurser under januari–mars 1986–2011

Jämfört med året innan ökade antalet konkurser under januari–mars inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–mars 241 konkurser, vilket är 27 konkurser fler än året innan. Inom näringsgrenen handel anhängiggjordes 170 konkurser, vilket är 26 konkurser fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–mars 2011 och 2010

  Konkurser januari-mars 2011 Antalet anställda, januari-mars 2011 Konkurser januari-mars 2010 Antalet anställda, januari-mars 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 17 36 12 24
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 78 569 80 877
Byggverksamhet 241 1 147 214 1 120
Handel 170 504 144 375
Transport och magasinering 80 346 78 379
Hotell- och restaurangverksamhet 67 270 49 295
Övriga tjänster 198 712 183 1 123
Näringsgrenen okänd 19 19 46 46
Konkurser / anställda totalt 870 3 603 806 4 239

Källa: Konkurser 2011, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.05.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/03/konk_2011_03_2011-05-16_tie_001_sv.html