Publicerad: 11.5.2012

Driftsutgifterna för skolväsendet ökade år 2010

Enligt Statistikcentralen ökade driftsutgifterna för skolväsendet med 4,0 procent år 2010 jämfört med året innan. Driftsutgifterna för skolväsendet var totalt 11,5 miljarder euro år 2010. Den största andelen av driftsutgifterna för skolväsendet utgörs av kostnader för den grundläggande undervisningen. År 2010 användes 4,1 miljarder euro för den grundläggande undervisningen. De näst största andelarna av driftsutgifterna hade universitetsutbildningen och -forskningen, dvs. 2,2 miljarder euro, och yrkesutbildningen, för vilken man använde 1,6 miljarder euro.

Driftsutgifter för skolväsendet efter användningsmål år 2010

Användningsmål mn euro %
Förskoleundervisning 1) 312 2,7
Grundläggande undervisning 4 120 35,7
Gymnasieutbildning 695 6,0
Yrkesutbildning 1 614 14,0
Läroavtalsutbildning 177 1,5
Yrkeshögskoleutbildning 896 7,8
Universitetsutbildning och -forskning 2) 2 162 18,8
Övrig utbildning 442 3,8
Förvaltning 242 2,1
Studiestöd 871 7,6
Totalt 11 532 100,0
1) Förskoleundervisning för 6–åringar i daghem och grundskolor.
2) Inkl. universitetens externa forskningsfinansiering.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2010/kotal_2010_2012-05-11_tie_001_sv.html