Finlands officiella statistik

Dödsorsaker

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fler döda av narkotika och alkohol än tidigare
16.12.2019
Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog 261 personer av narkotika i Finland år 2018, vilket är 61 fler än året innan. Antalet narkotikadödsfall har ökat under tre år i följd. Mest har dödsfallen ökat bland 20 - 29-åringar. Största delen av narkotikadödsfallen var flerämnesförgiftningar genom olycksfall, där narkotikans andel var den mest betydande.

Nästa offentliggörande:
14.12.2020

Beskrivning: Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistikcentralen upprätthåller också dödsattestarkivet, varifrån uppgifter ur dödsattester eller kopior av dödsattester lämnas ut för ändamål som fastställts i lag. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkoholdödlighet, barndödlighet, drogrelaterad död, dödlighet, dödlighet i olycksfall, dödsattester, dödsorsaker, moderskapsdödlighet, neonatal dödlighet, obduktion, perinatal dödlighet, sjukdomsdödlighet, självmord, spädbarnsdödlighet, trafikdöd, våldsrelaterad dödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker
26.10.2006
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/index_sv.html