Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2009
2008
2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/tau_sv.html