Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, november

Publicerad: 16.5.2006

Lönesumman ökade med 5,2 procent under januari-mars

Hela ekonomins lönesumma för den tremånadersperioden som avslutades i mars 2006 var 5,2 procent högre än motsvarande tidpunkt i fjol.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamheten, där ökningen var 13,6 procent under januari-mars jämfört med motsvarande period året innan. Lönesummorna ökade snabbt också inom annan privat hälso- och sjukvård, sociala tjänster (8,1 %).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 01/2006-03/2006 och 01/2005-03/2005, %

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. De ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Mera om ändringar av socialskyddsavgiften på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Källä: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mark Rantala (09) 1734 3552, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/03/ktps_2006_03_2006-05-16_tie_001_sv.html