Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Köttproduktion.

Beskrivning

Statistiken över totalproduktionen av kött är en årsstatistik som beskriver slaktmängderna av nöt-, svin-, får-, fjäderfä- och hästkött vid slakterierna och på gårdarna. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna, på lantbruksundersökningen på nötkreatursregistret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av kött [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/likotu/meta_sv.html