Publicerad: 11.6.2010

Antalet studerande i gymnasieutbildning fortsatte att minska

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 112 100 år 2009. Antalet studerande fortsatte att minska och var nu nästan två procent lägre än året innan. Andelen kvinnor i examensinriktad gymnasieutbildning var 57 procent. Gymnasieutbildning gavs i 398 gymnasier och i 43 andra läroanstalter.

Studerande i examensinriktad gymnasieutbildning efter landskap 2009

Utbildningslandskap Totalt Män Kvinnor
Hela landet totalt 1) 112 088 48 149 63 939
Fasta-Finland 111 621 47 965 63 656
Nyland 35 019 15 668 19 351
Östra Nyland 1 636 743 893
Egentliga Finland 8 813 3 673 5 140
Satakunta 4 206 1 729 2 477
Egentliga Tavastland 3 032 1 326 1 706
Birkaland 10 360 4 398 5 962
Päijänne-Tavastland 3 881 1 650 2 231
Kymmenedalen 3 029 1 250 1 779
Södra Karelen 2 288 979 1 309
Södra Savolax 3 368 1 346 2 022
Norra Savolax 5 018 1 984 3 034
Norra Karelen 3 036 1 342 1 694
Mellersta Finland 5 068 2 196 2 872
Södra Österbotten 3 722 1 636 2 086
Österbotten 3 424 1 405 2 019
Mellersta Österbotten 1 427 564 863
Norra Österbotten 8 613 3 672 4 941
Kajanaland 1 831 855 976
Lappland 3 850 1 549 2 301
Åland 411 159 252
Åland 411 159 252
1) Inkl. Aurinkorannikon lukio utomlands, med 56 studeranden.

År 2009 avlades 32 643 studentexamina. Antalet var 0,2 procent fler än året innan. Dessutom avlades i 15 gymnasier 342 International Baccalaureate-examina (IB-examina), i Helsingin saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola) 39 Reifeprüfung-examina och i Ålands lyceum 10 gymnasieexamina.


Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen (09) 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2009/lop_2009_2010-06-11_tie_001_sv.html