Publicerad: 9.6.2011

Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade något

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 111 800 år 2010. Antalet studerande minskade med 0,3 procent jämfört med året innan. Andelen kvinnor i gymnasieutbildning var 57 procent. Gymnasieutbildning gavs i 395 gymnasier och i 44 andra läroanstalter.

Studerande i examensinriktad gymnasieutbildning efter landskap 2010

Utbildningslandskap              Totalt                   Män            Kvinnor
Hela landet totalt 1) 111 778 48 445 63 333
Fasta-Finland 111 280 48 239 63 041
  Nyland 35 245 15 989 19 256
  Östra Nyland 1 676 785 891
  Egentliga Finland 8 772 3 661 5 111
  Satakunta 4 159 1 754 2 405
  Egentliga Tavastland 3 091 1 350 1 741
  Birkaland 10 570 4 505 6 065
  Päijänne-Tavastland 3 919 1 703 2 216
  Kymmenedalen 3 188 1 365 1 823
  Södra Karelen 2 184 931 1 253
  Södra Savolax 3 281 1 284 1 997
  Norra Savolax 4 967 2 009 2 958
  Norra Karelen 3 009 1 322 1 687
  Mellersta Finland 4 919 2 111 2 808
  Södra Österbotten 3 643 1 548 2 095
  Österbotten 3 417 1 457 1 960
  Mellersta Österbotten 1 388 577 811
  Norra Österbotten 8 344 3 560 4 784
  Kajanaland 1 725 802 923
  Lappland 3 783 1 526 2 257
Åland 434 177 257
  Åland 434 177 257
1) Inkl. Aurinkorannikon lukio utomlands, med 64 studeranden.

År 2010 avlades 32 300 studentexamina. Antalet var 1,0 procent lägre än året innan. Dessutom avlades i 15 gymnasier 328 International Baccalaureate-examina (IB-examina), i Helsingin saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola) 41 Reifeprüfung-examina och i Ålands lyceum 4 gymnasieexamina.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen (09) 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2010/lop_2010_2011-06-09_tie_001_sv.html