Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Publicerad: 22.3.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012

I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 607 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 13 procent fler än i januari 2011. Det totala antalet övernattningar ökade med 5 procent från året innan och totalt statistikfördes närmare 1,4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. De finländska turisternas övernattningar var fortsättningsvis på föregående års nivå och de övernattade 775 000 gånger i inkvarteringsanläggningar i januari 2012. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i januari 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari 2012/2011, %

Ryssarna var som vanligt den överlägset största gruppen av utländska turister i januari 2012. Deras övernattningsdygn uppgick till 314 000. Den näst största gruppen var britterna med 40 000 övernattningar. Antalet övernattningar för båda grupper ökade med 16 procent jämfört med januari 2011. Den tredje största gruppen var tyskarna med nästan 31 000 övernattningsdygn, vilket var 8 procent fler än året innan. Norrmännens och estländarnas övernattningar ökade med 6 procent vardera. Japanernas övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade dock mest, med 66 procent. De uppgick till nästan 16 000 dygn i januari 2012. Däremot minskade spanjorernas övernattningar med 17 procent och italienarnas med 7 procent jämfört med januari året innan. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna för Finland var förändringarna i övernattningar mer måttfulla.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i januari 2012 mest i Södra Karelen, med 36 procent, och i Södra Savolax, med 16 procent. I Lappland ökade antalet övernattningar med 13 procent och i Norra Karelen samt i Nyland med 9 procent från januari 2011. I Päijänne-Tavastland ökade övernattningarna med 8 procent. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Österbotten, med 19 procent, och i Satakunta, med 12 procent. I Birkaland och Södra Österbotten minskade övernattningarna med 8–9 procent. Sett till hela landet ökade antalet övernattningar med 5 procent jämfört med januari 2011.

Förändring i övernattningar i januari landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell ökade med 6 procent i januari 2012

Det totala antalet hotellövernattningar steg till 1,2 miljoner dygn i januari 2012, vilket var 6 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 15 procent och uppgick till 535 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 683 000 dygn. Detta var nästan lika många som i januari 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 47,7 procent i januari. Året innan var det 46,1 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 57,6 procent, och i Södra Karelen, 54,8 procent. I Lappland var kapacitetsutnyttjandet 52,0 procent. Av städerna hade Rovaniemi det högsta kapacitetsunyttjandet av hotellrum, 73,5 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet 67,8 procent och i Villmanstrand 61,0 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 60,5 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i januari 90,87 euro per dygn. Året innan var det 88,17 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (302,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/01/matk_2012_01_2012-03-22_tie_001_sv.html