Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2008, mars

2008
mars
Offentliggöranden

Dela