Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2011, december

2011
december
Offentliggöranden