Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.11.2006

Producentprisen inom lantbruket steg under det tredje kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 5,4 procent från det tredje kvartalet år 2005 till motsvarande period år 2006. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 2,4 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 9,9 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 3,3 procent, men sjönk med 1,6 procent exkl. pälsskinn. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål, grönsaker och trädgårdsprodukter. Priset på havre har stigit med närmare 20 procent under ett år. Indexstegringen dämpades mest av att priset på mjölk gick ner med 2,2 procent.

Producentprisindex för lantbruk och dess kvartals- och årsförändringar under det tredje kvartalet 2006

Index (2000 = 100) III/2006* Förändrings- %
II/2006-III/2006*
Förändrings- %
III/2005-III/2006*
Totalindex 104,8 7,2 5,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 102,5 8,2 2,4
Vegetabilieproduktion 104,4 3,3 9,9
Animalieproduktion 105,1 9,1 3,3
* 2006 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efter- och tillskottslikvidpriserna för mjölk och kött finns att tillgå. Uppgifterna för år 2005 är slutliga.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 15.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2006/03/mthi_2006_03_2006-11-15_tie_001_sv.html