Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.2.2007

Producentprisen inom lantbruket steg under det fjärde kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 5,9 procent från det fjärde kvartalet år 2005 till motsvarande tidpunkt år 2006. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 5,5 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 16,7 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 1,0 procent, men sjönk med 0,5 procent exkl. pälsskinn. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål, potatis, grönsaker och trädgårdsprodukter. Priset på potatis har blivit mer än 46 procent dyrare på årsnivå. Priset på havre har stigit med nästan 35 procent under motsvarande tid. Indexstegringen dämpades mest av att mjölken blev 2,4 procent billigare.

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol

Producentprisindexet för lantbruk steg med 3,1 procent år 2006. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 0,7 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 4,8 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 2,3 procent, men sjönk med -1,7 procent exkl. pälsskinn. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare pälsskinn, spannmål, grönsaker och trädgårdsprodukter. Priset på pälsskinn steg med 25 procent i fjol. Priset på säd har stigit med 9,5 procent på årsnivå och prisen på grönsaker och trädgårdsprodukter med 9,5 procent. Priset på mjölk sjönk med 2,5 procent liksom också priset på svinkött och kött av fjäderfä. Priset på ägg och nötkött steg med mer än tre procent.

Årsförändringarna av producentprisindexet för lantbruk 2006

Index (2000=100) IV / 2006* Förändrings-%
IV/2005-IV/2006*
Förändrings-%
2005-2006*
Totalindex 101,9 5,9 3,1
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 99,8 5,5 0,7
Vegetabilieproduktion 104,2 16,7 4,8
Animalieproduktion 100,8 1,0 2,3
* 2006 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efter- och tillskottslikvidpriserna för mjölk och kött finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 15.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2006/04/mthi_2006_04_2007-02-15_tie_001_sv.html