Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.5.2007

Producentpriserna inom lantbruket steg under det första kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 5,5 procent från det första kvartalet år 2006 till motsvarande tidpunkt år 2007. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 8,0 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med över sjutton procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 0,2 procent, men steg med 2,4 procent exkl. pälsskinn. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål, grönsaker och trädgårdsprodukter samt dyrare potatis. Under det första kvartalet var priset på spannmål nästan tjugofem procent och priset på potatis femtio procent högre än året innan. Priset på havre steg mest. Priset på pälsskinn sjönk med mer än tio procent. Priset på nötkött steg med mer än fem procent och priset på griskött med nästan fyra procent. Mjölkpriset steg med 0,3 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det första kvartalet år 2007

Index (2000=100) I/2007* Förändrings-%
IV/2006-I/2007*
Förändrings-%
I/2006-I/2007*
Totalindex 105,7 - 1,5 5,5
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 105,1 -2,1 8,0
Vegetabilieproduktion 116,4 3,9 17,3
Animalieproduktion 100,5 -4,4 -0,2
* 2007 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efter- och tillskottslikvidpriserna för mjölk och kött finns att tillgå. Uppgifterna för år 2006 är slutliga.

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol med 4,3 procent

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna inom lantbruket i fjol med i genomsnitt 4,3 procent jämfört med år 2005, när efterlikvider och tillskottslikvider för mjölk och kött beaktats i priserna. Nedgången i producentpriserna beror huvudsakligen på att vegetabilieproduktionen blev 4,8 procent dyrare. Priserna på animalieproduktionen steg med 4,1 procent från 2005 års nivå. Priserna på spannmålsväxter steg med 9,5 procent, priserna på grönsaker och trädgårdsprodukter med 6,5 procent. Priset på slaktkött sjönk med 0,6 procent, men priserna på olika typer av kött utvecklades i olika riktningar. Priset på nötkött steg med 3,2 procent. Priset på fjäderfäkött sjönk med sex och en halv procent och priset på griskött med över två procent. Mjölkpriset steg med 1,1 procent. Mejerierna betalade en större efterlikvid för mjölk år 2006 än året innan.

Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 2005-2006 årsförändring %

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 15.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2007/01/mthi_2007_01_2007-05-15_tie_001_sv.html