Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.2.2008

Producentpriserna inom lantbruket steg under det fjärde kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 7,3 procent från det fjärde kvartalet år 2006 till motsvarande tidpunkt år 2007. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 12,6 procent

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 20,8 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 0,1 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och mjölk,. Under det fjärde kvartalet var priset på spannmål 54,5 procent högre än året innan. Priset på maltkorn steg mest, nästan 95 procent. Mjölkpriset steg med 7,8 procent och äggpriset med 19,5 procent. Priset på potatis sjönk 13,9 procent från året innan. Pricet på pälsskinn sjönk med nästan 40 procent.

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol

Producentprisindexet för lantbruk steg med 5,5 procent år 2007. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 9,9 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 18,5 procent på årsnivå, medan prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 1,0 procent.. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och mjölk. Priset på spannmål steg med 36,4 procent och mjölkpriset med 4,2 procent på årsnivå.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det fjärde kvartalet år 2007

Index (2000=100) IV/2007 1) Förändrings-% III/2007-IV/2007 1) Förändrings-% IV/2006-IV/2007 1)
Totalindex 115,1 4,6 7,3
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 120,9 5,9 12,6
Vegetabilieproduktion  135,4 6,9 20,8
Animalieproduktion 105,2 3,2 0,1
1) 2007 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efter- och tillskottslikvidpriserna för mjölk och kött finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 15.02.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2007/04/mthi_2007_04_2008-02-15_tie_001_sv.html