Publicerad: 1.11.2007

Producentpriserna inom lantbruket stiger i år över fem procent

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas stiga i år med i genomsnitt 5,5 procent jämfört med år 2006. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen av producentpriserna beror på att vegetabilieproduktionen blev mer än 19 procent dyrare. Av de vegetabiliska produkterna steg priset på spannmål (nästan 37,4 procent) och grönsaker (över fyra procent) mest. Priset på havre torde öka med mer än 30 procent, vete med nästan 45 procent, korn med 40 och råg med 36 procent. Priset på rybs har stigit med nästan 20 procent per år. Priset på potatis torde stiga med omkring trettiosex procent jämfört med föregående år. Animalieproduktionen sjunker med 1,3 procent. När det gäller animalieproduktionen sänker i synnerhet pälsskinnen priserna. Under ett år har priset på pälsskinn sjunkit med närmare 30 procent. Priset på nötkött stiger med över fyra procent och priset på griskött torde gå upp med fyra och en halv procent. Mjölkpriset stiger med mer än fyra procent, om tilläggpriserna för mjölk har beaktats. Mjölkens andel av hela indexets vikt är en tredjedel. Producentpriserna inom lantbruket, exkl. pälsdjursuppfödning, torde stiga med mer än tio procent.

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2000, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året före slutet av oktober. De slutliga prisindexen för år 2007 publiceras i maj 2008.

Producentprisindex för lantbruk (2000=100), indexprognos 2007

Kod Titel Indextal 2007, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå, % 2006-2007 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 119,9 37,4
011000 Vete och spelt 117,0 44,7
011100 Kvarnvete och spelt 117,0 44,7
011200 Durumvete .. ..
012000 Råg 139,9 35,9
013000 Korn 119,2 38,9
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 118,2 30,4
015000 Majs .. ..
016000 Ris .. ..
019000 Andra spannmål .. ..
020000 INDUSTRIPRODUKTER 83,0 –18,5
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 162,0 18,1
022000 Proteingrödor .. ..
024000 Sockerbetor 64,6 –31,0
029000 Övriga industriväxter .. ..
0300000 FODERVÄXTER 118,8 35,2
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 121,7 4,5
041000 Färska grönsaker 129,8 8,0
042000 Plantor och blommor 109,8 –1,1
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 178,9 35,6
060000 FRUKT 156,4 17,8
061000 Färsk frukt (exkl. citrusfrukter och grapefrukt) 156,4 17,8
065000 Oliver .. ..
070000 VIN (inkl. must) .. ..
080000 OLIVOLJA .. ..
090000 ÖVRIGA VEGETABILISKA PRODUKTER .. ..
091000 Grönsaker som huvudsakligen används för flätning .. ..
092000 Frön .. ..
099000 Övriga vegetabiliska produkter:övriga .. ..
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 124,1 19,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 123,3 28,7
110000 DJUR 103,0 4,0
111000 Nötkreatur 106,6 4,1
111100 Nötkreatur utom kalvar 106,6 4,1
111200 Kalvar 71,2 –17,3
112000 Svin 101,6 4,5
114000 Får och getter 133,8 1,9
115000 Fjäderfä 97,3 1,9
119000 Övriga djur .. ..
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 100,5 –3.7
121000 Mjölk 105,6 4.4
122000 Ägg 91,9 20,5
129000 Övriga animaliska produkter 85,2 –29,2
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000 101,3 –1,3
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,8 5,5
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,5 5,4
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 111,4 10,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 104,1 4,6

1) De slutliga prisindexen för år 2007 publiceras i maj 2008

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 1.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2007/mthi_2007_2007-11-01_tie_001_sv.html