Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.8.2008

Producentpriserna inom lantbruket steg under det andra kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 14,5 procent från det andra kvartalet år 2007 till motsvarande tidpunkt år 2008. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 17,7 procent

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 14,8 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 14,4 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och mjölk. Under det andra kvartalet var priset på spannmål 45,1 procent högre än året innan. Priset på spannmål sjönk 5,8 procent från det första kvartalet. Mjölkpriset steg med 25,6 procent och äggpriset med 31,4 procent. Priset på potatis sjönk 15,9 procent från året innan. Priset på grönsaker och trädgårdsprodukter sjönk med 7,2 procent från året innan. Pricet på pälsskinn sjönk med nästan 15 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det andra kvartalet år 2008

Index (2000=100) II/2008 1) Förändrings-% I/2008-II/2008 1) Förändrings-% II/2007-II/2008 1)
Totalindex 119,1 -0,5 14,5
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 122,6 -0,9 17,7
Vegetabilieproduktion 132,2 -6,0 14,8
Animalieproduktion 112,6 3,0 14,4
1) 2008 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 15.08.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2008/02/mthi_2008_02_2008-08-15_tie_001_sv.html