Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2008, 3:e kvartalet

2008
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer