Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 17.11.2008

Producentpriserna inom lantbruket steg under det tredje kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 13,8 procent från det tredje kvartalet år 2007 till motsvarande tidpunkt år 2008. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 14,4 procent

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 13,8 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 19,1 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och mjölk. Under det tredje kvartalet var priset på spannmål 8,5 procent högre än året innan. Priset på spannmål sjönk 7,5 procent från det andra kvartalet. Mjölkpriset steg med 26,4 procent och äggpriset med 19,8 procent. Priset på grönsaker och trädgårdsprodukter steg med 1,3 procent från året innan.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det tredje kvartalet år 2008

Index (2000=100) Indextal III/2008 1) Förändrings-% II/2008-III/2008 1) Förändrings-% III/2007-III/2008 1)
Totalindex 125,8 5,7 13,8
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 131,1 6,9 14,4
Vegetabilieproduktion 133,0 0,6 5,0
Animalieproduktion 122,3 8,6 19,1
1) 2008 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 17.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2008/03/mthi_2008_03_2008-11-17_tie_001_sv.html