Publicerad: 3.11.2008

Producentpriserna inom lantbruket stiger i år över 12 procent

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas stiga i år med i genomsnitt 12,1 procent jämfört med år 2007. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen av producentpriserna beror på att animalieproduktionen blev mer nästan 15 procent dyrare. Mjölkpriset stiger med mer än 23 procent, då tilläggpriserna för mjölk har beaktats. Mjölkens andel av hela indexets vikt är en tredjedel. Priset på nöt- och griskött stiger med över 9 procent. Prisen inom vegetabilieproduktionen stiger med nästan 8 procent. Av de vegetabiliska produkterna stiger priset på spannmål mest, nästan 14 procent. Producentpriserna inom lantbruket, exkl. pälsdjursuppfödning, torde stiga med 13,8 procent..

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2000, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året före slutet av oktober. De slutliga prisindexen för år 2008 publiceras i maj 2009.

Producentprisindex för lantbruk (2000=100), indexprognos 2008

Kod Titel Indextal 2008, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå, % 2007-2008 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 135,5 13,9
011000 Vete och spelt 140,0 21,3
012000 Råg 154,9 11,7
013000 Korn 145,5 20,2
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 115,7 0,2
020000 INDUSTRIPRODUKTER 86,8 6,2
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 208,5 29,2
024000 Sockerbetor 58,5 - 7,4
0300000 FODERVÄXTER 127,9 8,7
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 123,8 0,8
041000 Färska grönsaker 129,3 - 0,2
042000 Plantor och blommor 115,6 2,4
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 177,8 2,6
060000 FRUKT 188,0 20,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 133,0 7,8
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 134,5 10,6
110000 DJUR 113,2 9,5
111000 Nötkreatur 115,6 8,3
112000 Svin 111,2 9,3
114000 Får och getter 134,0 0,6
115000 Fjäderfä 113,0 14,2
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 119,3 17,1
121000 Mjölk 131,4 23,0
122000 Ägg 113,2 20,1
129000 Övriga animaliska produkter 80,1 -7,8
130000 130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000 117,3 14,6
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000 + 130000) , inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 122,5 12,1
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 121,4 13,5
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 127,1 13,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 123,8 17,9
1) De slutliga prisindexen för år 2008 publiceras i maj 2009

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 3.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2008/mthi_2008_2008-11-03_tie_001_sv.html