Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.11.2018

Producentpriset på spannmål steg med en fjärdedel – den torra sommaren gav en liten skörd

Producentpriserna inom lantbruket steg med 2,8 procent under tredje kvartalet år 2018. Exklusive pälsdjursuppfödning var ökningen 4,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den torra sommarens i huvudsak förstklassiga, men kvantitativt sett svaga skörd gjorde att producentpriserna på spannmål steg kraftigt. I genomsnitt steg spannmålspriserna med en fjärdedel. Mest steg priset på foderkorn, med nästan 30 procent. Också priserna på hö och ensilage steg kraftigt, med 16 procent. Den knappa skörden prövar hela Europa. Det kan bli brist på foder den inkommande vintern och kostnaderna för animalieproduktionen ökar. Producentpriset på kött har än så länge stigit långsamt. Producenterna av svinkött och fjäderfä får nu ett pris som är 2 procent bättre än för ett år sedan. Producentpriset på nötkött steg med 3,8 procent och är nu nära rekordnivån under 2000-talet. Producentpriset på mjölk sjönk med 4,9 procent. Den fortsatt svåra marknadssituationen för pälsdjursuppfödning sänkte priset på skinn med 12,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–9/2018

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–9/2018

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 3:e kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal III/2018 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 102,5 2,0 2,8
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 105,8 2,8 4,1
Vegetabilieproduktion 116,0 8,7 13,1
Animalieproduktion 95,6 -1,7 -2,6
1) 2018 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Producentpriserna inom lantbruket stiger med något under 3 procent i år

Enligt Statistikcentralens prognos stiger producentpriserna inom lantbruket med 2,7 procent jämfört med året innan. Priset på spannmål stiger med en femtedel och priset på kött med några procent. Prisnedgången på 16 procent för pälsskinn, drygt en procent för mjölk och något under 6 procent för industrigrödor dämpar indexstegringen.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2018

Index (2015=100) Indextal 2018, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2017-2018, % 1)
Totalindex 102,8 2,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 105,9 4,5
Vegetabilieproduktion 114,7 10,4
Animalieproduktion 96,8 -1,5
1) De slutliga prisindexen för år 2018 publiceras i augusti 2019

Producentprisindexet för lantbruk är en indikator som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexet för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga producentprisindexet för år 2018 publiceras i augusti 2019.

Producentprisindexet för lantbruk förnyades på våren 2018

Basåret för producentprisindexet för lantbruket är i fortsättningen år 2015. Samtidigt uppdaterades statistikens viktstruktur att motsvara värdet av lantbruksproduktionen för år 2015. Dessutom förnyades varukorgen. Indextalen med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Uppgifter med basåren 2000=100, 2005=100 och 2010=100 kommer att beräknas och publiceras även i fortsättningen.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (258,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/03/mthi_2018_03_2018-11-15_tie_001_sv.html