Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, september

Publicerad: 15.8.2006

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,8 procent i mars-maj

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,8 procent i mars-maj år 2006 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden som tog slut i februari var ökningen av omsättningen 7,0 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringsgrenarna var ökningen av omsättningen snabbast inom andra samhälleliga och personliga tjänster, vars ökning blev klart snabbare jämfört med början av året. Näringsgrenens omsättning var i mars-maj 9,6 procent större än för ett år sedan. Ökningen av fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster var också snabb. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 9,3 procent. Inom hotell- och restaurangverksamhet steg ökningen av omsättningen till 6,6 procent, medan omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation stannade på 3,7 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %


Tremånaders årsförändringar %
6-8/2005 9-11/2005 12/2005-2/2006 3-5/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 5,5 7,6 7,0 6,8
- Hotell- och restaurangverksamhet 7,1 5,9 5,1 6,6
- Transport, magasinering och kommunikation 3,0 4,8 3,5 3,7
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 8,3 11,9 10,3 9,3
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 5,1 5,2 6,2 9,6
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/05/plv_2006_05_2006-08-15_tie_001_sv.html