Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, juli

Publicerad: 15.1.2009

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,7 procent under augusti-oktober

Omsättningen inom servicenäringarna var 8,7 procent större under perioden augusti-oktober 2008 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i juli, var ökningen av omsättningen 7,8 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 11,6 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 6,2 procent. Inom transport, magasinering och kommunikation var ökningen 6,3 procent under augusti-oktober. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 9,0 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
11/2007-1/2008 2-4/2008 5-7/2008 8-10/2008
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 8,5 9,5 7,8 8,7
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,2 8,2 5,8 6,2
- Transport, magasinering och
kommunikation
5,2 7,4 5,6 6,3
- Fastighets-, uthyrnings- och
forskningsverksamhet samt företagstjänster
12,0 12,3 10,5 11,6
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 9,3 10,1 10,4 9,0
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande
månader föregående år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom servicebranschen 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2008/10/plv_2008_10_2009-01-15_tie_001_sv.html