Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
08-10/2010 11/10-01/11 02-04/2011 05-07/2011 01-07/2011 07/2011
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 7,6 9,4 8,3 7,5 8,2 9,3
H Transport och magasinering 11,5 12,7 10,8 7,3 9,5 7,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 8,1 8,4 9,5 9,1 8,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,9 4,8 4,8 5,4 5,0 6,5
L=68 Fastighetsverksamhet 3,3 7,4 6,0 4,2 5,0 5,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,4 10,5 9,3 10,4 10,2 20,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 9,4 14,1 11,9 12,0 12,4 14,2
R Kultur, nöje och fritid 7,7 7,5 6,0 3,4 5,6 7,9
S Annan serviceverksamhet 3,8 3,7 3,3 6,8 5,3 8,6

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/07/plv_2011_07_2011-10-14_tau_001_sv.html