Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, april

Publicerad: 3.3.2006

De påbörjade nybyggnadsarbetena ökade klart ifjol

Under år 2005 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt nästan 42 miljoner kubikmeter, vilket är 11 procent mer än året innan. Kubikvolymerna ökade för nästan alla byggnadstyper, med undantag av de offentliga servicebyggnaderna. I fjol påbörjades byggnadsarbeten för totalt 33 700 nya bostäder, vilket är 4 procent mer än under år 2004. Antalet påbörjade småhus- och radhusbostäder ökade från året innan, medan antalet höghusbostäder minskade jämfört med år 2004.

Under fjärde kvartalet år 2005 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt ungefär 7 miljoner kubikmeter, dvs. 7 procent mindre än under motsvarande period år 2004. Kubikvolymerna för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader minskade klart från året innan. Kubikvolymen för påbörjade bostadsbyggnader ökade däremot med 12 procent jämfört med fjärde kvartalet år 2004.

Påbörjade byggnadsarbeten, 4:e kvartalet och 1:a-4:e kvartalet 2005

  4:e kvart. 2005
milj. m3
Förändring,
4:e kvart.
2004-2005, %
1:a -4:e kvart. 2005
milj. m3
Förändring,
1:a-4:e kvart.
2004-2005, %
Alla byggnader 6,92 -7 41,71 11
- bostadsbyggnader 2,80 12 14,72 9
- fritidsbostadshus 0,20 -9 1,18 8
- affärs- och kontorsbyggnader 0,57 -34 5,59 2
- offentliga servicebyggnader 0,64 19 2,42 -22
- industri- och lagerbyggnader 1,65 -29 11,13 27
- lantbruksbyggnader 0,59 9 4,03 20
- övriga byggnader 0,48 14 2,65 12
Bostäder, antal 6 521 5 33 701 4

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion,
som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 4:e kvartalet 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi.

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 3.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2005/04/ras_2005_04_2006-03-03_tie_001_sv.html