Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars

Byggnads- och bostadsproduktion 2006, januari

2006
januari
Offentliggöranden