Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september

Publicerad: 2.6.2006

Inledda nybyggnadsarbeten minskade något i början av året

I januari-mars år 2006 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 6,5 miljoner kubikmeter, vilket är 3 procent mindre än under motsvarande period för ett år sedan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader var en fjärdedel mindre än året innan. Kubikvolymen för påbörjade bostadsbyggnader ökade däremot med 16 procent jämfört med det första kvartalet året innan.

Under januari-mars år 2006 påbörjades byggnadsarbeten för 5 600 nya bostäder, vilket är 9 procent mer än för ett år sedan.

Påbörjade byggnadsarbeten, 1:a kvartalet 2006

  1. kvart. 2006
milj. m3
Förändring, 1:a kvart.
2005 - 2006, %
Alla byggnader 6,49 -3
- bostadsbyggnader 2,38 16
- fritidsbostadshus 0,14 8
- affärs- och kontorsbyggnader 1,16 3
- offentliga servicebyggnader 0,27 0
- industri- och lagerbyggnader 1,84 -25
- lantbruksbyggnader 0,43 13
- övriga byggnader 0,27 0
Bostäder, antal 5 617 9

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Ändring i statistikföringspraxisen

Det har skett ändringar i statistikföringspraxisen gällande byggnads- och bostadsproduktionen. För att förbättra täckningen av registeruppgifterna har man i statistikföringen utnyttjat flyttningsanmälningar från och med början av år 2005. Ytterligare information om ändringen i statistikföringspraxisen

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 1:a kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 2.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2006/01/ras_2006_01_2006-06-02_tie_001_sv.html