Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 1.9.2006

Volymen påbörjade nybyggnadsarbeten minskade klart under andra kvartalet

Under april-juni 2006 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt omkring 13 miljoner kubikmeter, dvs. en femtedel mindre än året innan. Kubikvolymen minskade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnader. Totalt påbörjades byggnadsarbeten för drygt 11 000 nya bostäder, vilket är 11 procent mindre än under andra kvartalet år 2005.

Under januari-juni 2006 påbörjades nybyggnadsarbeten för närmare 20 miljoner kubikmeter, dvs. 12 procent mindre än under motsvarande period året innan. En procent färre nya bostäder började byggas jämfört med januari-juni 2005.

Påbörjade byggnadsarbeten, 2:a kvartalet och 1:a-2:a kvartalet 2006

  2:a kvart. 2006
milj. m3
Förändring, 2:a kvart.
2005-2006, %
1:a-2:a kvart. 2006
milj. m3
Förändring,
1:a-2:a kvart.
2005-2006, %
Alla byggnader 12,95 -19 19,84 -12
- bostadsbyggnader 5,29 -7 7,99 3
- fritidsbostadshus 0,40 -5 0,56 2
- affärs- och kontorsbyggnader 2,19 -22 3,32 -16
- offentliga servicebyggnader 0,38 -54 0,71 -35
- industri- och lagerbyggnader 2,06 -43 3,94 -35
- lantbruksbyggnader 1,72 3 2,12 3
- övriga byggnader 0,91 -5 1,22 -1
Bostäder, antal 11 358 -11 17 814 -1

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 2:a kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 1.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2006/02/ras_2006_02_2006-09-01_tie_001_sv.html