Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 1.12.2006

Volymen påbörjade nybyggnadsarbeten minskade något under juli-september

Under det tredje kvartalet år 2006 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 12 miljoner kubikmeter, vilket är 3 procent mindre än för ett år sedan. Mätt i kubik minskade volymen av industri- och lagerbyggnader med 40 procent från året innan. Däremot fördubblades kubikvolymen för påbörjade affärs- och kontorsbyggnader. Kubikvolymen för påbörjade bostadsbyggnader ökade något jämfört med juli-september i fjol.

Under januari-september år 2006 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt över 34 miljoner kubikmeter, vilket är 3 procent mindre än under motsvarande period för ett år sedan. Kubikvolymen för påbörjade industri- och lagerbyggnader samt offentliga servicebyggnader minskade från året innan medan kubikvolymerna för alla andra typer av byggnader ökade. Under januari-september påbörjades byggnadsarbeten för drygt 28 000 nya bostäder, vilket är 5 procent mer än under motsvarande period år 2005.

Påbörjade byggnader 3:e kvartalet och 1-3 kvartalet 2006

  3:e kvart. 2006
milj. m3
Förändring, 3:e kvart.
2005 -2006, %
1-3 kvart. 2006
milj. m3
Förändring, 1-3 kvart.
2005 -2006, %
Alla byggnader 12,18 -3 34,20 -3
- bostadsbyggnader 4,31 4 12,58 6
- fritidsbostadshus 0,39 -5 1,01 5
- affärs- och kontorsbyggnader 2,51 104 6,35 23
- offentliga servicebyggnader 0,40 -42 1,66 -6
- industri- och lagerbyggnader 2,30 -40 6,61 -33
- lantbruksbyggnader 1,38 6 3,73 11
- övriga byggnader 0,88 -3 2,26 6
Bostäder, antal 9 524 4 28 293 5

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 3:e kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 1.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2006/03/ras_2006_03_2006-12-01_tie_001_sv.html